Projektim Vilë Private

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

Trualli ku do te ndertohet villa eshte ne pronesi te zj. Ledi Leka dhe z. Gerdi Leka dhe ndodhet ne fshatin Dobresh ne afersi te qytetit te Tiranes. Projekt-ideja e paraqitur eshte hartuar ne perputhje me kerkesat e pronareve qe jane njekohesisht dhe investitore. Gjithashtu ky projekt respekton plotesisht studimin urbanistik ( PPV ) te Bashkise se Tiranes per zonen. Prona sipas studimit eshte truall ndertimi. Po ju jap disa parametra teknike; KSHT eshte 11%, Intensiteti i ndertimit eshte 0.18 dhe lartesia maksimale mbi toke eshte rreth 9 m. Projekti i viles zhvillohet ne dy kate mbi toke e nje nen toke. Ne oborr, i shkeputur nga vila, eshte parashikuar dhe nje ndertim i vogel nje kat qe do perdoret si kantine. Bodrumi eshte parashikuar si nje hapesire e tere multifunksionale. Kjo hapesire eshte parashikuar te ndriçohet dhe ajroset me dritare ne formen e interkapetit.

 

RELACION ARKITEKTONIK