Godina e Autoritetit të Aviacionit Civil, Tiranë

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

AUTORITETI KONTRAKTUES: AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL EMRI I PROJEKTIT: RIKONSTRUKSION I GODINES SE AAC, TIRANE VENDODHJA: TIRANE

KOSTO:  1.080.000 LEKE

 

DATA : 2011

 

Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare…);  Punimet  elektrike, telefoni, citofoni; Punimet hidrosanitare  dhe ngrohje‐ftohjess;  Sistemime te Jashtme, relacionet dhe specifikimet teknike