Kopështi nr.1 Bashkia Laç

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

AUORITETI KONTRAKTUES: BASHKIA LAÇ

 

EMRI I PROJEKTIT: RIKONSTRUKSIONI I KOPESHTIT NR.1, LAÇ

 

VENDODHJA: QYTETI LAÇ KOSTO:  780.000 LEKE DATA : 2014

Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare…);  Punimet  elektrike; Punimet  hidrosanitare  dhe  ngrohjes;  Sistemime  te  Jashtme,  relacionet dhe specifikimet teknike