Projekt zbatimi i rikualifikim i sheshit Mustafa Merlika dhe fasadat

Erald-G Sh.P.K
Category
Projekte
About This Project

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA KRUJË

 

EMRI I PROJEKTIT: PROJEKT ZBATIMI I RIKUALIFIKIM I SHESHIT MUSTAFA MERLIKA DHE FASADAT

 

VENDODHJA: KRUJË

 

DATA: QERSHOR 2016

 

KOSTO E NDERTIMIT:  114.670.552 leke

VLERA E PROJEKTIT:      3.967.920 leke

Projekti i ri është Projekt Zbatimi I Rikualifikim I Sheshit Mustafa Merlika Dhe Fasadat

  • SHEMBJE DHE VEPRA FILLESTARE
  • SHTRESA RRUGORE
  • SISTEMIME TË JASHTME (SHESHE)
  • RIFINITURA DHE FASADA
  • PUNIME GJELBERIMI
  • PUNIME NDRICIMI
  • PUNIME UJRAVE TE BARDHA

Preventivi i punimeve

Relacionet dhe specifikimet teknike.

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis