Qëndra e kultures , Zerqan

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

AUTORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA ZERQAN

 

EMRI I PROJEKTIT: NDERTIMI I QENDRES KULTURORE, ZERQAN

 

VENDODHJA: ZERQAN, BULQIZE

 

KOSTO:  480.000 LEKE

 

DATA : 2012

 

Përshkrimi  i  projektit:  Projekti  i  ndertimit  te  objektit;  Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare…);  Punimet  elektrike, telefoni, citofoni; Punimet hidrosanitare  dhe ngrohje‐ftohjess;  Sistemime te Jashtme, relacionet dhe specifikimet teknike