Qëndra Spitalore, Bulqizë

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

AUORITETI KONTRAKTUES: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR BULQIZE

 

EMRI I PROJEKTIT: RIKOSTRUKSION DHE SISTEMIME TE JASHTME, TE SPITALIT BULQIZE

 

VENDODHJA: BULQIZE KOSTO:  684.000 LEKE DATA : 2014

Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore; Punimet elektrike (ndricimi rrugor);  Sistemime te Jashtme, relacionet dhe specifikimet teknike