Rruga e Lumit të Vlorës

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Infrastrukture
About This Project

Buxheti: 10.490 mld Lekë me TVSH

Kohëzgjatja: 2017 – 2022

Financues: Fondi Kuvajtian 77% të vlerës,  dhe Qeveria Shqiptare 23% të vlerës +TVSH.

Shtrirja gjeografike: Qarku Vlorë, Lugina e Lumit të Vlorës, 3 bashki (Vlorë, Selenicë, Himarë);

Përfitues: 129 mijë banorë

Objektivi i Projektit: Projekti parashikon ti japë zgjidhje të qëndrueshme infrastrukturës publike në zonën e Bregdetit të Jugut, specifikisht në zonën e Lumit të Vlorës, duke kontribuar në përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët dhe ridimensionim e sektorit të turizmit si një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale dhe rajonale.

INFO