Rruga Shëngjin – Velipojë

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Infrastrukture
About This Project

Ky segment rrugor do të jetë një aks i ri që do të lidhë dy qendra të rëndësishme të turizmit dhe pritet të japë një zhvillim të ri për të gjithë rajonin, veçanërisht në drejtim të zhvillimit të turizmit.

Ky projekt është pjesë e programit Rrugët Lidhëse Rajonale dhe Lokale i cili do të financohet paralelisht nga një kredi e Bankës Botërore dhe synon të përmirësojë infrastrukturën rrugore dhe të gjenerojë përfitime ekonomike si rezultat i ndërlidhjeve rrugore, veçanërisht në bujqësi dhe sektorët e turizmit, të cilët janë shtysa të rritjes ekonomike dhe punësimit në Shqipëri.

Gjurma e rrugës së propozuar është 12.6 km e gjatë dhe mbulon afërsisht 12.5 ha. Përafërsisht 10.82 km të rrugës së propozuar do të përshkojnë Peizazhin e Mbrojtur nga Lumi Buna.