Shkolla Greshicë, Mallakastër

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

AUORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA GRESHICE, MALLAKASTER

 

EMRI I PROJEKTIT: RIKONSTRUKSIONI  I SHKOLLES 9‐VJECARE GRESHICE

 

VENDODHJA: GRESHICE, MALLAKASTER

 

KOSTO:  420.000 LEKE

 

DATA : 2014

 

Përshkrimi i projektit: Projekti i rehabilitimit te plote te objektit; Punimet ndertimore  (suvatime,  shtresa,  dyer‐dritare…);  Punimet  elektrike; Punimet  hidrosanitare  dhe  ngrohjes;  Sistemime  te  Jashtme,  relacionet dhe specifikimet teknike