Shkolla Kastriot-Internati

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

AUTORITETI KONTRAKTUES: KOMUNA KASTRIOT

 

EMRI   I   PROJEKTIT:    NDERTIMI    I   SHKOLLES    SE   MESME    KASTRIOT (INTERNATI)

 

VENDODHJA: KASTRIOT, DIBER

 

KOSTO:  478.800 LEKE

 

DATA : 2012

 

Përshkrimi   i  projektit:  Projekti  i  ndertimit  te  plote  te  objektit  sipas Internatit te viteve 1920; Punimet ndertimore (suvatime, shtresa, dyer‐ dritare…); Punimet elektrike; Punimet hidrosanitare dhe ngrohjes; Sistemime te Jashtme, relacionet dhe specifikimet teknike