Studim projektime për projekte të financuara nga Bashkia Bulqizë

Erald-G Sh.P.K
Category
Projekte
About This Project

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA BULQIZË

 

EMRI I PROJEKTIT: STUDIM PROJEKTIME PER PROJEKTE TË FINANCUARA NGA BASHKIA BULQIZE

VENDODHJA: BULQIZË

DATA: GUSHT 2016

KOSTO E NDERTIMIT:  984.654.115 leke

VLERA E PROJEKTIT:      19.920.000 leke

Përshkrimi i projektit :

  1. Qendra e Qytetit te Ri, Sheshi para Ish Keshillit te Rrethit, Bulqizë
  2. Sistemim Asfaltim i Rrugës, Blloku i Poshtem, Qyteti i Ri, Bulqizë
  3. Kanali Vadites, Tuçep, Bulqizë,
  4. Rikonstruksion i Qendres se Kultures, Bulqize
  5. Rikonstruksion i Qendres dhe fasadat e qytetit Kraste,
  6. Ndërtim Shtesë dhe Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare “Ibrahim Daçi” Shupenzë, Rikonstruksion i Shkollës së Mesme Shupenzë, dhe Terene Sportive
  7. Ndertim i Tregut, Lagja Minatori, Bulqizë
  8. Hartimi i PDV, Qyteti i vjeter, Bulqizë

Preventi i punimeve

Relacionet dhe specifikimet teknike.

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis