Ujësjellësi Gramë

Erald-G Sh.P.K
Category
Projekte
About This Project

Punimet inxhinierike civile per kete objekt permbajne komponentet baze te meposhtem :

  • Kaptazhin e burimeve prane Liqenit te Grames
  • Grumbullimin e burimeve ne nje Basen Presioni te ndertuar prane liqenit
  • Tubacionin me presion per percjelljen e prurjes nga Baseni i Presionit deri ne Depon e Qytetit Peshkopi

 

Pershkrimi