Rreth Nesh

PROFILI I KOMPANISE “ERALD‐G” shpk

Kompania “ERALD‐G”shpk, eshte krijuar ne qershor te vitit 2003. Si rezultat i eksperiencave te meparshme  te stafit  te saj, “ERALD‐G”shpk  trashegoi  nje eksperience  disa  vjecare  ne fushen e ndertimit. Qe nga krijimi i saj kompania eshte shquar per produktet cilesore dhe korrektesine ndaj klientit.

 

Kompania “ERALD‐G”shpk, eshte nje kompani qe operon me sukses ne fushen e projektimit te veprave te infrastruktures rrugore, hartimi i masterplaneve dhe planeve urbane, projekte te ndertesave civile ,projekte te ndertesave sociale (objekte spitalore, shkolla), projekteve per stabilizim te shpateve apo dhe punime te tjera gjeoteknike.

 

Idete inovative te projektit te hartuar nga grupi i projektimit te “ERALD‐G”shpk, detajet dhe materialet  e  ndryshme,  teknologjite  e  reja  te  zbatimit te  punimeve  i  ofrohen  pa  asnje rezerve autoritetitkontraktor (Klientit) .

Siguri0%
Efiçensë0%
Korrektësi0%
Saktësi0%

“ERALD‐G”shpk  furnizon  me  projekte  cilesore  dhe  modernizuse  institucionet  porositese, duke krijuar kushte bashkekohore per ushtrimin e funksioneve te kerkuara ne detyren e projektimit dhe lartesine e standarteve europiane.

 

“ERALD‐G”shpk angazhohet te kompletoje te gjithe dokumentacionin teknik me cilesine dhe qartesine e domosdoshme per te furnizuar me informacionin e nevojshem per zbatimin e projekteve, permbushjen e nevojave dhe kerkesave te pershkruara ne detyren e projektimit nga ana e institucionit porosites.

 

Forca e “ERALD‐G”shpk  qendon ne proceset e bashkepunimit  intensiv dhe te vazhdushem me personelin drejtues dhe te specializuar te institucioneve porositese, gjate fazave te ndryshme  te  perpunimit  te  projektit  per  te saktesuar  te  gjitha  kerkesat  specifike  e  me karakter detaji, te cilat dalin nga pervoja e deri tanishme e stafit te autoritetit kontraktues dhe deshires per sigurim dhe modernizim.

478

Klientë

31

Projekte Të Përfunduara

246

Ndërtime

7

Certifikata

CERTIFIKIMET TONA

Fleksibiliteti

Skuadra jonë e projektimit brenda kompanisë mundëson efikasitet të lartë në projektimin arkitekturor dhe inxhinierik, si edhe në ndjekjen nga afër të të gjitha fazave të zbatimit me të gjitha dinamikat e tyre.

Efikasitet i lartë

Ne i vlerësojmë me kujdes zgjedhjet që në fazat e hershme të projektimit, për të arritur efiçencë maksimale sipas prioriteteve të klientit.

Zgjidhjet ideale

Përvoja e gjatë e stafit tonë teknik na mundëson të ofrojmë zgjidhjet më të mira inxhinierike për ndërtesa të forta dhe të sigurta.

Dëshironi të njiheni me shërbimet tona?