Ndërtim I Zyrave te Administratës të Drejtorisë Rajonale të OSHEE, Durrës

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

Projekti konsiston ne ndertimin e objektit te ri 6 KT, sipas normativave të projektimit për godina me funksion administrativ.

Adresa e sakte e objektit qe do te ndertohet : Rruga “Kristaq RAMA” ,Njësia Bashkiake Nr.2, Durres.

Objektet, me destinacionin aktual zyra, oficinë, garazhe të cilët do të prishen, përbëhen nga disa ndërtesa 1 dhe 2 katëshe të vendosura përbri njëra-tjetrës.

Afati I ndertimit sipas grafikut te punimeve eshte parashikuar 18 muaj qe nga data e lidhjes se kontrates me subjektin ndertues.

Vlera e objektit:

Vlera me tvsh: 262,994,790 leke

1. PREZANTIMI OSHEE