Shkolla Mazhë

Erald-G Sh.P.K
Category
Projektim Godinash
About This Project

Vendndodhja:  Shkolla e marre ne studim ndodhet ne fshatin Mazhë e Vogël, NJ.A Bubq, Bashkia  Kruje.

 

 

GJENDJA EKZISTUESE

 

Pas termetit te dates 26.11.2019, nga inspektimet ne terren, u konstatuan demtime te renda ne konstruksionin e nderteses.Aftesia mbajtese e struktures eshte ulur ndjeshem duke rritur akoma me shume rrezikun e shembjes se saj ne raste te aktiviteteve sizmike ne te ardhmen apo edhe nga faktore te ndryshem.Kjo gje e ben te pamundur vazhdimin e aktiviteteve ne kete ndertese dhe funksionimin normal te saj.

 

1.Relacion Arkitektonik_Mazhe