Archive

AUTORITETI PROMOVUES: ATELIER ALBANIA, ME KËRKESË NGA BASHKIA TIRANË EMRI I PROJEKTIT: KONKURSI NDËRKOMBËTAR “PARKU I BESIMIT NË TIRANË” – VENDI  III VENDODHJA: TIRANË DATA: DHJETOR 2015 Përshkrimi i projektit   Produkt i konkursit do të jetë Projekti i Pejsazhit për “Parkun e Besimit në Tiranë”, i vendosur në hapësirat...

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA DURRËS   EMRI I PROJEKTIT: RIKUALIFIKIM I HAPSIRAVE NE TE DY ANET E RRUGES PAVARESIA DHE SISTEMIMET E RRUGEVE DALESE NE PLAZH VENDODHJA: DURRËS DATA: MAJ 2015 KOSTO E NDERTIMIT:  521.167.356 leke VLERA E PROJEKTIT:      9.974.400 leke Përshkrimi i projektit : Ndarja në tri pjesë, që korrespondon me karakterin e...

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA BULQIZË   EMRI I PROJEKTIT: STUDIM PROJEKTIME PER PROJEKTE TË FINANCUARA NGA BASHKIA BULQIZE VENDODHJA: BULQIZË DATA: GUSHT 2016 KOSTO E NDERTIMIT:  984.654.115 leke VLERA E PROJEKTIT:      19.920.000 leke Përshkrimi i projektit : Qendra e Qytetit te Ri, Sheshi para Ish Keshillit te Rrethit, Bulqizë Sistemim Asfaltim i Rrugës,...

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA KRUJË   EMRI I PROJEKTIT: PROJEKT ZBATIMI I RIKUALIFIKIM I SHESHIT MUSTAFA MERLIKA DHE FASADAT   VENDODHJA: KRUJË   DATA: QERSHOR 2016   KOSTO E NDERTIMIT:  114.670.552 leke VLERA E PROJEKTIT:      3.967.920 leke Projekti i ri është Projekt Zbatimi I Rikualifikim I Sheshit Mustafa Merlika Dhe Fasadat SHEMBJE DHE VEPRA FILLESTARE SHTRESA...

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA HIMARË   EMRI I PROJEKTIT: RIKUALIFIKIM URBAN I SHESHIT TË LUKOVËS DHE SHESHIT TË BORSHIT VENDODHJA: BORSH  & LUKOVË DATA: QERSHOR 2016 KOSTO E NDERTIMIT:  115.929.260 leke VLERA E PROJEKTIT:      5.826.000 leke Përshkrimi i projektit : Projekti i ri është kryer duke identifikuar dy zona,njëra ne Borsh dhe tjetra ne...

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA DURRËS   EMRI I PROJEKTIT: PROJEKT ZBATIMI I SHESHIT PUBLIK PARA HYRJES SE PORTIT VENDODHJA: DURRËS DATA: MARS 2016 KOSTO E NDERTIMIT:  584.954.194 leke VLERA E PROJEKTIT:      29.868.000 leke Përshkrimi i projektit: Projekti i ri është kryer duke identifikuar dy zona, njëra ne terren (në rrugë) dhe një pjesë mbi...