Archive

AUTORITETI KONTRAKTUES: BASHKIA BULQIZË EMRI I PROJEKTIT: INSTRUMENTI I PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKIA BULQIZË VENDODHJA: BULQIZË KOSTO:  9.900.000 leke DATA : 2013 Përshkrimi i projektit Instrumenti  i  përgjithshëm  vendor  paraqet  propozime  dhe  strategji për  përmirësimin   e  jetës  së  banorëve  dhe zhvillimin  ekonomik  e kulturor  të qytetit  me  ndërhyrje  në infrastrukturë,  sektorin...

AUTORITETI KONTRAKTUES: BASHKIA PESHKOPI EMRI I PROJEKTIT: PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKIA PESHKOPI VENDODHJA: PESHKOPI KOSTO: 9.540.000 leke DATA: 2014 Përshkrimi i projektit Plani I Përgjithsëm Vendor paraqet ndërhyrje te cilat ndikojnë drejtëpërsëdrejti në promovimin e ekonomisë me impaktrajonal, përmirësimin   e  infrastrukturës,   shërbimin   publik   si  dhe  shërbimi urban  social...