Njësia administrative Thumanë, Bashkia Krujë

Erald-G Sh.P.K
Category
Building Design
About This Project

SHËRBIME PROJEKTIMI PER PROJEKTIN TEKNIK DHE MARRJEN E LEJES SE NDERTIMIT PER NDERTESAT NJESI BANIMI (PALLAT) NE PERPUTHJE ME PDYV-NE E ZONES THUMANE”, NJËSIA ADMINISTRATIVE THUMANE, BASHKIA KRUJE

VENDODHJA
PDYZH – Thumane njesite e banimit pallat janë pozicionuar ne zonën TH-UB-18,TH-UB-28 dhe TH-UB-34.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit nëpërmjet Programit te Rindërtimit te Zonave te Dëmtuara nga tërmeti ka si qëllim strehimin dhe akomodimin e familjeve te demtuara nga termeti si dhe përmirësimin e ndërtimit te shtëpive/banesave dhe objekteve te tjera ne mënyrën me te sigurte duke projektuar dhe ndërtuar me standardet ndërkombëtare dhe duke sjelle një zbatim efektiv te kodeve te ndërtimit për te akomoduar ne shtëpitë e reja familjet e dëmtuara nga tërmeti i 26 Nëntorit 2019.

INFO