Rikualifikim i hapsirave në të dy anet e rrugës Pavarësia dhe sistemimet e rrugëve dalëse në plazh

Erald-G Sh.P.K
Category
Projects
About This Project

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA DURRËS

 

EMRI I PROJEKTIT: RIKUALIFIKIM I HAPSIRAVE NE TE DY ANET E RRUGES PAVARESIA DHE SISTEMIMET E RRUGEVE DALESE NE PLAZH

VENDODHJA: DURRËS

DATA: MAJ 2015

KOSTO E NDERTIMIT:  521.167.356 leke

VLERA E PROJEKTIT:      9.974.400 leke

Përshkrimi i projektit :

Ndarja në tri pjesë, që korrespondon me karakterin e lagjes, mund të përbëjë edhe një ndarje për fazat e ndërhyrjes në lidhje me burimet financiare të qytetit. Të tre pjesë mund të realizohen veçmas pa një mënyrë prioritare, pa kompromentuar efektivitetin e ndryshimeve. Pjesët individuale kanë funksionalisht tipare autonome të konfigurimit që lidhen vetë në përfundimin e së tërës. Ndërhyrjet e veçanta, sheshet dhe qasjet në det, janë të lidhura me transformimin e të gjithë rrugës, por mund tëbëhet gjithashtu një ndarje e më tejshme në faza, që gradualisht do të plotësojë planifikimin e përgjithshëm.

Ndërhyrjet në fasada lidhen me sistemimin e hapësirës së hapur, por nga natyra e tyre gjithashtu mund të zbatohenveçmas

Punime   ne rruge

Punime ne sheshe

Punime struktura ne det

Punime ne fasada

Punime gjelberimi

Preventi i punimeve

Relacionet dhe specifikimet teknike.

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis