Rikualifikim urban i sheshit të Lukovës dhe sheshit të Borshit

Erald-G Sh.P.K
Category
Projects
About This Project

AUTORITETI PROMOVUES: BASHKIA HIMARË

 

EMRI I PROJEKTIT: RIKUALIFIKIM URBAN I SHESHIT TË LUKOVËS DHE SHESHIT TË BORSHIT

VENDODHJA: BORSH  & LUKOVË

DATA: QERSHOR 2016

KOSTO E NDERTIMIT:  115.929.260 leke

VLERA E PROJEKTIT:      5.826.000 leke

Përshkrimi i projektit :

Projekti i ri është kryer duke identifikuar dy zona,njëra ne Borsh dhe tjetra ne Lukovë

  • SHEMBJE DHE VEPRA FILLESTARE
  • OBJEKTE RRUGORE
  • SISTEMIME TË JASHTME (SHESHE)
  • FINITURA DHE FASADA
  • GJELBERIMI
  • PUNIME NE KALLDREME DHE SHTIGJE
  • PUNIME TE FURNIZIMIT ME UJE

Preventivi i punimeve

Relacionet dhe specifikimet teknike.

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis