Ujësjellësi Fushë Krujë

Erald-G Sh.P.K
Category
Projects
About This Project

OBJEKTIVAT E PROJEKTIT

  • Rikonstruksioni total I rrjetit te furnizimit te qytetit duke shtuar sasine e furnizimit me uje te pijshem per popullsine e qytetit te Fushe-Krujes.
  • Permiresimi i jetes se perditshme te qytetareve.
  • Plotesimi i nevojave te banoreve dhe bizneseve per uje te pijshem dhe per aktivitete te ndryshme.
  • Realizimi i projektit sipas standarteve.
  • Shfrytezimi dhe menaxhimi sa me i mire i burimeve ujore.
  • Eleminimi i humbjeve te panevojshme dhe shperdorimit te ujit te pijshem.

1. PREZANTIMI F.KRUJE